Den mystiska kraften

Dagens bild – Den mystiska kraften

Konceptillustratören och mångsysslaren Fergus Robinson tolkar trekraftens magiska energi.