Höjdshocken

Dagens bild – Höjdshocken

Bioshock Infinite tolkas vackert och säreget av den begåvade formgivaren James Franzen.