Förvrängd världsbild

Dagens bild – Förvrängd världsbild

Konstnären José Emroca Flores bidrag till konstutställningen I Am 8-Bit var en förvriden, men fantastisk, tolkning av Super Mario.