Systrar

Dagens bild – Systrar

Illustratören Tamas Baranya tolkar BioShock med skarpa och klara linjer.