Kamratskapen

Dagens bild – Kamratskapen

Konstnären TheHauntedBoy tolkar den oöverträffliga känslan av kamratskap som man finner i Journey.