Det sista loppet

Dagens bild – Det sista loppet

Konstnären Steve Courtney hyllar F-Zero med sin speciella grafiska stil som påminner om tidiga 3D-modeller med få polygoner.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Inga kommentarer.